ALTEC navázal spolupráci se společností RDD

Designed by Freepik

K 1.6.2020 došlo k převodu ALTEC Aplikace na společnost RDD s.r.o. Spolu s produktem přechází i kompletní vývojářský tým. Cílem této změny je nadále udržovat vysokou kvalitu služeb a přinášet další vylepšení v rámci podpory i funkcionality produktu, tak aby byli všichni zákazníci s ALTEC Aplikací i nadále maximálně spokojení.

Mezi důležité cíle provedených změn patří co nejrychlejší dokončení nové verze ALTEC Aplikace. Za tímto účelem budou navýšeny vývojové kapacity tak, aby byla nová verze uvedena během roku 2021.

Další cíle RDD s.r.o. pro nejbližší budoucnost jsou zejména:

  • doplnění ERP o nativní mobilní aplikaci pro provádění inventur a výdej zakázek,
  • rozšíření nabídky o personalistiku Permis Web, která zahrnuje mimo jiné následující moduly: Portál zaměstnance, Žádanky o nepřítomnosti, Docházkový systém, Přístupový systém, Školení, E-learning, Ankety, Prémie, Směrnice a Stravování,
  • doplnění nabídky o DMS, podporu údržby, evidenci přístrojů a další moduly,
  • nadstavbové přehledy pro management, vč. moderních dashboardů zobrazitelných na chytrých telefonech.

ALTEC a.s. bude do budoucna fungovat jako primární obchodní zastoupení pro ERP ALTEC Aplikaci a další produkty společnosti RDD s.r.o.

E-mailové i telefonní kontakty, které byli zákazníci zvyklí používat, zůstávají nadále v platnosti.

Věříme, že tyto organizační změny budou mít pozitivní vliv na budoucnost ALTEC Aplikace a přinesou pro zákazníky jak kvalitnější služby, tak zlepší podporu jejich podnikání.