Společnost ALTEC a.s. realizovala s finanční podporou Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekt vývoje software pod názvem " Vývoj standardizovaných aplikačních softwarových komponent pro vizualizaci změn stavů podnikových zdrojů a kapacit".

V rámci projektu byla žadatelem vyvinuta sada softwarových komponent. Tyto komponenty slouží pro získávání dat z podnikových výrobních a logistických procesů v reálném čase. Jejich další funkcí je vizualizace průběhu podnikových procesů a jejich změn, která probíhá v reálném čase. Součástí projektu je vývoj systému pro snadné a rychlé napojení těchto softwarových komponent k jakémukoliv standardnímu ERP systému. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení nabídky nových softwarových produktů a služeb poskytovaných společností ALTEC a.s., které se pozitivně projeví zvýšením konkurenceschopnosti firmy a jejího uplatnění na evropském trhu. Dalším z dílčích cílů bylo kromě zvýšení konkurenceschopnosti i rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků společnosti.

Klíčovým výstupem projektu je vytvoření čtyř nových vysoce sofistikovaných softwarových komponent pro standardní ERP systémy, které umožní společnosti ALTEC nabízet zákazníkům nová specializovaná oborová řešení a služby.

Projekt vývoje byl úspěšně dokončen v roce 2018.