Historie společnosti ALTEC

ALTEC - původní sídlo firmy

Společnost ALTEC jsme zakládali ve Dvoře Králové nad Labem v prosinci roku 1990. Úvahy o založení nové společnosti jsme ale měli v hlavách už několik měsíců předtím. Samostatnou ekonomickou činnost pak začala nová společnost rozvíjet od března 1991. O všechno se tenkrát staralo jen bezmála 20 zaměstnanců, kteří byli zároveň zakladateli a akcionáři.

Nová firma se zaměřila nejprve na vývoj a servis softwaru, zejména pak aplikaci pro mzdové výpočty, likvidaci faktur, účetnictví a operativní sledování výroby pro tehdy novou a rychle se rozšiřující platformu personálních počítačů. Prvními zákazníky firmy byly přirozeně podniky ze Dvora Králové n/L a východních Čech.

V začátku pomohly zkušenosti ze zahraničí

Nechtěli jsme nic ponechat náhodě a tak jsme získávali nejnovější poznatky a zkušenosti z oblasti informačních technologií i v zahraničí, především v Německu a USA. Navázali jsme cenné vztahy hned s několika zahraničními IT firmami. Jednou z hlavních byla německá společnost ORGAPLAN, specializovaná na vývoj a distribuci podnikových informačních systémů pro operační systém UNIX. Systém DIALOG PPS firmy ORGAPLAN, určený pro řízení výroby a skladového hospodářství, jsme v ALTECu lokalizovali do českého jazyka a ještě v roce 1991 jsme zahájili jeho distribuci na českém trhu. Jeho prvními českými uživateli se staly podniky STROJTEX ze Dvora Králové a ELITEX z Lomnice nad Popelkou.

Ve druhé polovině roku 1991 jsme se dohodli se dvěma soukromými investory z Německa. ALTEC vstupem zahraničních investorů získal potřebné finanční zázemí a stabilitu. Jejich příchod naši firmu obohatil i cenným manažerským know-how a řadou kontaktů v západní Evropě a USA.

Ve spolupráci s firmou ORGAPLAN jsme pokračovali i v nadcházejících letech v rozvoji a distribuci systému DIALOG, do kterého jsme doplnili ekonomické moduly, tzn. účetnictví, evidenci majetku a analýzu výnosů a nákladů (v dnešním názvosloví Controlling). Vznikl tak komplexní víceuživatelský systém s integrovanou datovou základnou (dnes označovaný jako ERP systém) prodávaný pod obchodním názvem DIALOGplus. V té době šlo o ojedinělý informační systém, který měl na českém trhu jen málo konkurentů. Mezi naše zákazníky patřily tou dobou společnosti jako ELITEX Týniště, ELITEX Jablonec, PAPCEL Litovel, Obráběcí stroje Olomouc a další. Vlivem přicházejících požadavků od našich klientů se náš vývoj české verze systému DIALOGplus postupně zcela osamostatnil. Proto jsme se v roce 1995 s firmou ORGAPLAN dohodli o ukončení spolupráce a vydali jsme se v dalším vývoji systému DIALOGplus pouze vlastní cestou.

S novými zakázkami firma rychle rostla

Dařilo se nám, rostl počet zaměstnanců a rozšiřovali jsme sortiment poskytovaných služeb. ALTEC v té době začal působit v roli systémového integrátora, tedy generálního dodavatele podnikových informačních systémů, které zahrnují jak hardware a síťovou infrastrukturu, tak kompletní softwarové vybavení (tj. systémový a aplikační software). V roce 1994 již pracovalo v ALTECu více než 50 zaměstnanců a skoro dvě desítky externistů.

V prvním desetiletí fungování společnosti byly roky 1996 a 1997 těmi nejúspěšnějšími. Práci u nás našlo už sedm desítek lidí a počty realizovaných instalací podnikových IS se tomuto číslu blížily také.

Současně začala vzrůstat konkurence na českém trhu, i díky vstupu silných zahraničních hráčů jako SAP, TRITON (BAAN), SCALA, MFG/PRO atd. Pokud jsme si chtěli uchovat získané tržní pozice, bylo nutné nějak na to reagovat. Uzavřeli jsme tak partnerskou smlouvu s nizozemskou společností BAAN a to prostřednictvím brněnské IT firmy GEMMA. Investici do partnerství s BAANem jsme později zúročili získáním nových významných zakázek na dodávku a implementaci tohoto informačního systému ve výrobních firmách Motorpal a Tatra.

Na vývoj vlastního ERP systému jsme ale nerezignovali a od roce 1999 jsme začali intenzivně pracovat na vývoji nové verze našeho informačního systému DIALOGplus. Náš nový produkt jsme představili na českém trhu na konci roku 2001 pod novým názvem ALTEC Aplikace. Vedle ALTEC Aplikace jsme vyvíjeli také novou verzi našeho systému pro Mzdy a personalistiku, systému PERMIS.  Tento vývojový projekt jsme úspěšně ukončili v roce 2002.

Severní vítr a nové partnerství

S příchodem nového milénia jsme získali i nové kontakty, tentokrát ze severní Evropy. Oslovila nás švédská společnost IFS (Industrial&Financial Systems) s nabídkou partnerské spolupráce.

Díky zkušenostem z předchozí spolupráce s BAANem jsme si dokázali systém IFS Applications rychle osvojit a již v roce 2001 se nám podařilo pro něj získat první zákazníky. Jednalo se o velký úspěch, neboť tento informační systém byl do té doby na českém trhu zcela neznámý. O něco později jsme uspěli se systémem IFS v řadě dalších výběrových řízeních u významných podniků, například ve společnosti GZ Media nebo slovenské potravinářské firmě I. D. C. Holding a dalších.

V posledních letech je právě systém IFS Applications (pro který se u nás vžil spíše český název IFS Aplikace) klíčovým produktem naší společnosti, který nyní vytváří zhruba 70 % jejích ročních výnosů. Úměrně tomu vzrostl počet zaměstnanců, kteří se věnují systému IFS a momentálně již přesahuje 60 % celkového počtu zaměstnanců ALTECu. Protože společnost IFS je úspěšná i v celosvětovém měřítku a technologická i funkční úroveň jejího systému trvale vzrůstá, stal se významným hráčem na světovém ERP trhu a v některých segmentech dokonce lídrem trhu. Díky tomu je i naše společnost stále úspěšnější při získávání nových zajímavých zakázek.

A čím žijeme právě nyní?

V roce 2016 přišla na český a slovenský trh podnikových IS nová verze IFS Applications 9. Inovace, které jsou v ní obsaženy, výrazně podtrhují trend vzestupu IFS Aplikace v mezinárodním srovnání a přinášejí nový inovační potenciál všem uživatelům tohoto systému. Svědčí o tom skutečnost, že 99 % našich stávajících uživatelů IFS Applications v ČR po seznámení s novou verzí deklarovalo vážný zájem o upgrade na tuto novou verzi. I díky verzi IFS Applications 9 byl rok 2016 z hlediska objemu nových zakázek jedním z nejlepších v historii společnosti ALTEC.

V uplynulém roce jsme také zahájili nové vlastní vývojové projekty, jako vývoj nové verze našeho vlastního ERP systému ALTEC Aplikace, vývoj specializovaných add-on modulů určených jako účelové doplňky námi dodávaných ERP systémů atd.

Pracujeme tedy dále na naplňování naší vize „Být trvale spolehlivým partnerem a dodavatelem našich klientů v oboru podnikových IS“. Dosavadní výsledky, kterých jsme za 26 let naší činnosti dosáhli, nás naplňují optimismem a předznamenávají další, ještě úspěšnější rozvoj naší společnosti v budoucnu. Buďte u toho s námi!

Ing. František Čulík
obchodní ředitel