Nová verze ALTEC Aplikace A6.0

Designed by freepik

Dne 21.11.2019 došlo k distribuci nové verze komplexního systému pro řízení podniku ALTEC Aplikace. Jedná se o verzi A6.0, kterou pokračujeme v pravidelných UPGRADE našeho systému. UPGRADE A6.0 zahrnuje všechny změny a doplňky provedené v ALTEC Aplikaci od nasazení verze A5.9 do rutinního provozu u prvních zákazníků v listopadu 2018.

Mezi nejvýznamnější úpravy patří:

  • Přepracování systému exportu dat z aplikace do Microsoft Office Excel. Nové řešení má obecné rysy a na klientu nevyžaduje nainstalovaný MS Excel.
  • U nákupních objednávek byly rozšířeny vazby mezi rámcovou a běžnou objednávkou a zlepšeno sledování plnění rámcových objednávek.
  • Z výpočtu faktur byla odstraněna možnost výpočtu DPH koeficientem (zrušeno legislativou).
  • Byly rozšířeny možnosti administrace uživatelů. Uživatel aplikace může být ve více skupinách pro povolení a může být i ve více skupinách pro menu. Pro výběr práv uživatelů podle skupin má systém přesnou hierarchii.
  • Dílčí změna při zpracování kontrolního hlášení se týká nedobytných pohledávek (příznak N,P,A). Zpracování nedobytných pohledávek se do souboru zapisuje s příznakem pro opravu podle §46 a násl. ZDPH (příznak P). Ostatní pohledávky nesou příznak N, systém je zpracovává automaticky.

Verze A6.0 byla měsíc před hromadnou distribucí provozována v naší společnosti a ve společnosti Farmet Česká Skalice, které tímto děkujeme za spolupráci při ověřování. Díky tomuto postupu jsme se vyhnuli problémům, které by se mohly vyskytnout při hromadném nasazení.

Těší nás, že trvalá pozornost věnovaná vývoji ALTEC Aplikace má výsledky, které ocení zejména naši zákazníci.