Ohlédnutí za WORKSHOPY s tématem „Efektivní účetní procesy“

Designed by freepik

„Efektivní účetní procesy, aneb jak minimalizovat lidskou práci v účtárně“, to bylo téma podzimních workshopů konaných v Brně, Praze a Bratislavě.

Účastníci se zde seznámili s možnostmi, jak zjednodušit některé firemní činnosti, jako jsou např.:

  • přepisování dat do počítače
  • sledování stavu a postupu prací
  • využití zkušeností pro rozhodování
  • zpracování firemních výsledků do formy vhodné pro hodnocení a rozhodování

Program sestával z krátkých ukázek automatizace hlavních a podpůrných postupů na příkladu přijatých faktur:

  1. Přijetí faktury, její přečtení a uložení jejího obsahu – převod papírové faktury do elektronické
  2. Spuštění schvalování a jeho řízení – kategorizace faktur dle požadovaných kritérií
  3. Uložení dat schválených faktur do účetnictví a jejich před-účtování – samoučící systém
  4. Zobrazení hospodářských a obchodních výsledků – firemní vyhodnocování a jeho další rozvoj

Všechny workshopy se mimořádně vydařily, obohatily návštěvníky o spoustu užitečných informací a zároveň na nich byla i tvůrčí atmosféra. Účastníci se aktivně zapojili do diskuze k jednotlivým tématům a přispěli tak nejen k podnětné debatě, ale i k přátelské atmosféře, která se nesla napříč všemi setkáními.