Setkání uživatelů ALTEC Aplikace 2020

Na poslední červnový den jsme ve spolupráci se společností RDD s.r.o. připravili tradiční setkání uživatelů ALTEC Aplikace. Setkání se zúčastnilo 25 zástupců ze 12 společností, dále pak zástupci RDD s.r.o., SoPHIS a.s. a ALTEC a.s.

Cílem setkání bylo především seznámení zákazníků s přechodem skupiny ALTEC Aplikace pod společnost RDD a nastínění perspektiv do budoucna. Zákazníci se v úvodu dozvěděli o organizačních změnách a představách budoucí spolupráce mezi společnostmi RDD a ALTEC.  Dále byli seznámeni o vývojových plánech společnosti RDD a o současné nabídce jejich produktů. V části věnované ALTEC Aplikaci byly prezentovány vývojové záměry a informace o větších úlohách, které byly řešeny v posledním období, většinou se jednalo o vazbu na jiný software. Součástí byla i ukázka grafiky v nové aplikaci.

Část programu byla věnována nové verzi produktu PERMIS a doplňkovým modulům SoPHIS a.s.

V průběhu jednání bylo zodpovězeno několik dotazů ze strany uživatelů a na závěr byl prostor pro individuální konzultace.

Prostřednictvím dotazníku jsme se od účastníků snažili získat zpětnou vazbu ohledně jejich spokojenosti jak s produktem, tak s poskytovaným službami. Pevně věříme, že tyto informace zajistí zlepšení a zkvalitnění ve všech oblastech spolupráce ke spokojenosti všech zákazníků.