Implementace

Implementaci informačního systému chápeme jako komplex služeb souvisejících s uvedením podnikových aplikací do provozu, které provádíme „krok za krokem“.

Přínosy:

  • zavedení informačního systému v kratších termínech
  • nižší náklady
  • zkušený implementační tým
Všechny činnosti spojené s projektem zavádění informačního systému podléhají pravidelné a důkladné kontrole.

Při implementaci používáme metodologii společnosti Industrial & Financial Systems AB,  Applications Implementation Methodology  (AIM) a vlastní zkušenosti z již realizovaných projektů.

Naši konzultanti realizovali mimo jiné tyto projekty:

Přínosy: přesnější přehled a kontrola nad průběhem zakázek, zjednodušení a snížení chybovosti při sběru dat ve výrobních procesech, možnost přesnějšího stanovení výrobních časů jednotlivých výrobních operací, okamžitý přehled o stavu zakázek, získávání přesnějších informací pro výstupní kontrolu a expedici.

Implementace IFS Aplikací ve společnosti BONATRANS, a.s.

Přínosy: výrazné zefektivnění a zjednodušení řízení klíčových procesů, výrobní a logistické procesy plně vyhovují standardům FDA, podrobnější a kvalitnější informace pro všechny úrovně řízení společnosti, aktuální informace o stavu výroby, výsledcích prodeje apod. jsou k dispozici všem oprávněným uživatelům ve stejném čase plánování výroby je kvalitnější.

Implementace ERP systému IFS Aplikace ve společnosti FARMAK, a.s.

Přínosy: výrazné zpřehlednění a zefektivnění dílenských činností, reálný přehled o stavu rozpracovanosti zakázek, očekávaných termínech jejich dokončení, odchylkách od plánu a přeplnění kapacit, kvalitní controllingové řízení podniku, výrazné zkvalitnění a zlepšení plánovacích mechanismů a tím zpružnění výroby a zvýšení průchodnosti výrobních kapacit přehled o dostupnosti materiálu, kapacit a kritických místech.

Implementace ERP systému IFS Aplikace ve společnosti PANAV, a.s.

Přínosy: lepší řízení průběžné doby výroby, snížení výrobního času až o 50% pro danou objednávku DOP, lepší plánování zakázek, jednodušší výrobní procesy, zdokonalení výroby.

Implementace ERP systému IFS Aplikace ve společnosti TOSHULIN, a.s.

Přínosy: práce s daty v reálném čase, neustálý přehled o obchodních případech, flexibilita výroby dle specifikace procesu, minimalizace ztrát.

Informační systém IFS Aplikace v Traťové strojní společnosti, a.s.