IT Poradenství


Odborníci ERP společnosti ALTEC mají mnohaleté zkušenosti se zaváděním informačních systémů, mohou tedy provést své zákazníky celou cestou projektu implementace, se kterou souvisí tyto body:

office-brainstorm

Konsolidace informací

Řešení, která ALTEC svým zákazníkům nabízí, zajišťují vytvoření systému pro konsolidaci informací různých typů a různých úrovní, jejich prezentaci a nástroje pro vyhodnocení.

Výsledkem takto navrženého řešení je:

 • snadná orientace ve výsledcích společnosti
 • rychlost a objektivnost informací
 • dostupnost informací na jednom místě
 •  možnost náhledu na detail
Vytvořením kvalitního modelu konsolidace podporovaného aplikací a příjemným nástrojem pro prezentaci výsledků vám brzy umožníme nahlédnout do skutečnosti vašich výsledků.
Konsolidace informací dále zajišťuje:
 • určení informací pro konsolidaci a sledování
 • naprogramování datových můstků
 • výběr a implementaci vhodného konsolidačního nástroje
 • prezentaci konsolidovaných dat pomocí podnikových portálů

Optimalizace podnikových procesů

Dodavatel komplexních podnikových informačních systémů ALTEC a.s. využívá při procesu optimalizace nástroje pro zpracování procesního modelu podniku tak, aby v průběhu nebyly narušeny související podnikové procesy. Výsledkem je dokumentovaný procesní model včetně navržených úprav nastavení IS a vydefinovaných organizačních změn.

Optimální řešení = minimalizace nákladů, maximální zrychlení procesu
Postup při optimalizaci:
 • vydefinování procesu nebo skupiny procesů pro optimalizaci
 • stanovení cílů a kritérií dosažení cíle
 • stanovení časového harmonogramu a rozpočtu
 •  návrh optimalizovaného procesu a jeho testování
 • vypracování dokumentace procesu a jeho optimalizace
 • verifikace a korekce procesu

Řízení projektů

Každou aktivitu zákazníka v oblasti informačních technologií lze chápat jako projekt. Řízení projektu není jednoduchou záležitostí, a to nejen díky potřebě organizovat mnohdy široké spektrum zainteresovaných pracovníků či organizací, ale často i díky komplexnosti řešeného úkolu.

Základní etapy projektového řízení:
 •  úvodní analýza zadání a zdrojů
 •  návrh řešení
 • realizace řešení
 • provoz, údržba, správa a rozvoj
Přínosy kvalitního vedení projektu:
 • snížení nákladů na projekt
 • nižší časové zatížení pro vaše pracovníky
 • nezávislý pohled na váš projekt
Základním klíčem  realizace projektu je synchronizace čtyř základních činností:
Časové plánování – kvalitní harmonogram, jeho aktualizace sledování a vyhodnocování jsou základními prostředky, jak udržet projekt v požadovaném časovém rámci.
 
Dostupnost zdrojů – pro dodržení časového harmonogramu musí být k dispozici kvalitní zdroje, které musí být dostupné v době, kdy jsou potřeba podle harmonogramu. Nedostatek, špatná kvalita nebo absence zdroje významně ovlivňuje časové plánování a financování projektu.
 
Financování – každý projekt musí být řízen tak, aby byl držen v původním finančním rozpočtu. V rámci projektového řízení jsou neustále kontrolovány odhadované, plánované a skutečné náklady na jednotlivé aktivity projektu.
 
Řízení dodávek – do každého projektu vstupují externí nebo vlastní dodávky. Tyto dodávky musí být synchronizovány s časovým harmonogramem a finančním rozpočtem projektu. Veškerá avizovaná zpoždění musí být registrována do projektu a zároveň jsou zjišťovány jejich důsledky.

Finanční poradenství

Finanční poradenství poskytuje ERP společnost ALTEC a.s. svým zákazníkům prostřednictvím svého partnera Finanční Poradenství s.r.o.

Řízení kvality

Poradenství v oblasti řízení kvality poskytuje společnost ALTEC a.s. svým zákazníkům prostřednictvím svého partnera PALSTAT s.r.o.