Systémová integrace


Systémová integrace je činnost, při které dodavatel nabízí svému zákazníkovi komplexní řešení Informačního systému s využitím jedinečné kombinace řady profesionálních služeb, mezi které patří např. řízení projektu, ověření kvality nebo expertní činnost v oblasti technických a programových prostředků i komunikačních technologií.

puzzle
Naším cílem je:  
  • komplexní, efektivně fungující řešení informačních systémů, díky nimž se zvyšuje výkonnost a konkurenceschopnost uživatelů
  • spokojený zákazník
  • rychlý návrat investic vložených do podnikového informačního systému
Pro naše klienty jsme dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Snažíme se co nejlépe porozumět podnikání, přednostem, nedostatkům i problémům našich zákazníků tak abychom byli schopni společně nacházet účinná řešení.

Integrujeme tyto informační systémy

IFS Aplikace

ERP software pro náročná průmyslová odvětví

ALTEC Aplikace

ERP pro společnosti od 30 do 500 zaměstnanců

PERMIS

software pro mzdy a personalistiku

M-Files

dynamická správa podnikového obsahu

APIS

manažerský informační systém

APS Plantune

systém pro pokročilé plánování výroby