APIS logo

APIS

Manažerský informační systém

APIS (ALTEC Productive Intelligence System) je integrovaná sada nástrojů pro podporu řízení. Dokáže jednoduše sledovat výkonnost podniku, vytvářet analýzy a simulace, přehledy o provozu, zakázkách, nákladech, vytížení kapacit, úrovni využití zdrojů, a další. Umožňuje efektivně a účelně získávat a využívat data nejen z podnikových informačních systémů a prezentovat je ve formě grafických panelů a reportů, které si každý uživatel snadno přizpůsobí podle svých potřeb.

Určitou část požadavků zákazníků pokrývají připravené výstupy v oblasti Financí, Distribuce, Výroby, Personalistiky a Monitoringu. V případě specifických požadavků  je možné  zakázkové řešení zaměřené na konkrétní problematiku vyvinout buď dodavatelsky nebo vlastními silami.

Přínosy z pohledu našich zákazníků:

 • přesné a aktuální informace pro management bez použití primárního systému
 • snadná modifikace a tvorba výstupů uživatelem
 • možnost zakázkových řešení specifických požadavků zákazníka
 • další rozvoj i bez nutnosti součinnosti dodavatele
 • vizualizace dat do jednoho výstupu z několika různých zdrojů
 • rychlost zavedení i ověření řešení
Business guy - Designed by Freepik

APIS  -  PROSTĚ DŮVTIPNÉ ŘEŠENÍ!

 • APIS je vyvinut pro malé a střední společnosti - jeho výhodou je rychlost zavedení, cena, intuitivní ovládání a uživatelsky přívětivé prostředí

 • Informace vždy „po ruce“ - výstupní informace se standardně zobrazuje v prostředí internetového prohlížeče (např. MS Explorer). Veškeré výstupy ze systému APIS jsou tak dostupné oprávněnému uživateli kdekoliv, kde se může připojit k internetu.

 • Přehledné uživatelské rozhraní usnadňuje orientaci - graficky vizualizované informace poskytují manažerům na první pohled přehled o úzkých místech ve výrobě, která jsou kritická pro splnění termínů dodávek. Kritické stavy jsou zvýrazněny barevně nebo speciálními grafickými ikonami. Sami si nastavíte, které informace jsou pro vás důležité, a systém vám je pak bude automaticky nabízet přednostně.

 • Minimalizuje zatěžování primárního informačního systému - data jsou čerpána z primárního systému pouze v určitých intervalech

 • Jedna verze pravdy - data, jsou uložena centrálně v datovém skladu, všichni uživatelé tak vidí stejné výsledky na jediném místě

 • Snadná tvorba reportů - díky metadatům uloženým přímo v systému, umožňuje APIS snadno vytvářet nové, nebo modifikovat stávající reporty

 • Nízké nároky na administraci - APIS používá pro prezentaci výstupních pohledů a reportů prostředí internetového prohlížeče, aplikaci tedy spouštíte stejně jako kterékoliv jiné webovské stránky

 • APIS je přívětivý a přátelský - při práci v aplikaci používáte stejné úkony, na které jste již zvyklí z internetových stránek. Reporty a pohledy vytvářené v APISu vám budou blízké, protože zobrazují VAŠE data a informace.

 • APIS umožňuje snadné vytváření datového skladu - datový sklad je základním stavebním kamenem systému a je možné do něho čerpat data z různých datových zdrojů

 • Využití ve všech oblastech vašeho podnikání - primárně je vytvořený především pro řízení průmyslové výroby, stejně dobře jej lze využít např. v obchodu pro vytvoření přehledů prodeje dle produktů, komodit či oblastí, přehledy závislé na časových obdobích, predikce objemu prodeje a ziskovosti apod. V oblasti marketingu pro vyhodnocování a sledování marketingových akcí, analýza spektra zákazníků a jejich chování apod. V personalistice můžete získat analýzu vytíženosti pracovníků, analýzy nákladů spojených např. s používáním mobilních telefonů, pracovními cestami pracovníků, jejich školením apod.
APIS_webová aplikace pro podporu rozhodování

Chci více informací o systému APIS