Dodavatelský řetězec

Modul Dodavatelský řetězec nabízí komplexní a zároveň variabilní nástroj pro evidenci a zpracování veškerých obchodních případů společnosti a pro efektivní řízení skladového hospodářství.

Tento modul vyniká zejména

  • v komplexní podpoře procesů v oblasti nákupu, skladů a distribuce

  • ve variabilitě v nastavení řešení pro konkrétní odvětví

  • v plné integraci s ostatními moduly jako Výroba, Projektové řízení a Finance

  • v neustálém rozvoji funkcionality, zvláště v oblasti „multi-site“ řešení

Michaela Sadílková

garant pro modul Dodavatelský řetězec

Věděli jste, že...

s modulem Dodavatelský řetězec řídí distribuci i firma Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. a jako jeho největší přínos vnímá rychlost a spolehlivost zpracování zásilek pro automobilový průmysl.

Cogwheelpurple_000372

Modul Dodavatelský řetězec pokrývá veškeré činnosti spojené se zpracováním obchodních případů na straně nákupu i na straně prodeje. Jeho nedílnou součástí je i komplexní řešení pro skladové hospodářství, včetně podpory automatického řízení skladu. Poskytuje efektivní nástroj pro zpracování nákupních a zákaznických objednávek, veškeré obchodní dokumentace, plánování nákupu materiálu, přepravy a další. Prostřednictvím online zaúčtování jsou veškeré transakce přenášeny do modulu Financí.

IFS neustále vyvíjí i funkcionalitu pro podporu distribučních procesů, a to i pro společnosti s více pobočkami nebo závody.

IFS Dodavatelský řetězec

Stažení brožury IFS Dodavatelský řetězec