Engineering

Modul Engineering nabízí mnoho užitečných komponent, které Vám poskytnou plnou kontrolu a přehled nad technickou přípravou výroby ve Vaší firmě.

Tento modul vyniká zejména

  • jako integrovaná komponenta PDM pro přenos dokumentů a položek mezi IFS a konstrukčním\technologickým oddělením

  • v uživatelsky přívětivých úlohách pro práci s technologickými postupy a výrobkovými strukturami

  • v možnosti detailní definice nákladů včetně výpočtů a možnosti nákladových analýz

Jaroslav Vlášek

Jaroslav Vlášek

garant pro modul Engineering

Věděli jste, že...

modul Engineering využívá i společnost ZAT Příbram a jako jeho největší přínos vnímá provázanost projektového řízení a výroby. Jedná se o jedno z největších nasazení ERP pro projektové řízení a procesy s ním související.

Možnosti komponent dodávaných v modulu Engineerig v IFS Aplikacích jsou pro výrobní firmy nenahraditelné. Nejdůležitějšími komponentami modulu jsou: PDM, Dodávka podle projektu, Struktura, Postup, Technická příprava výroby a Náklady.

Jsou vám tedy k dispozici nástroje pro převod vyráběných položek včetně dokumentace z CAD systémů komponentou PDM. Provázanost výroby a projektového řízení včetně možnosti vizualizace rozpadu složitých konstrukcí poskytuje komponenta Dodávka podle projektu. Součástí modulu Engineering jsou i úlohy zajišťující přehled nad technologickými postupy a výrobkovými strukturami včetně možnosti grafického zobrazení struktur nebo definice Standardních operací technologických postupů. V komponentě Technická příprava výroby nalezne uživatel nástroje pro definici pracovišť, mzdových tříd, výpočet kapacit pracovišť a další.

Součástí modulu je i komponenta Ekologická stopa, která Vám umožní sledování ekologických dopadů působení vaší firmy s možností rozlišení na jednotlivé vyráběné položky.