Finance

Finanční komponenty IFS poskytují ucelený pohled na vaši firmu z různých perspektiv. Můžete si vyhledat všechny detaily o příslušných transakcích. Tyto komponenty posilují kontrolu na všech úrovních organizace.

Tento modul vyniká zejména

  • v integraci dat z jednotlivých modulů

  • ve sledování nákladů a výnosů na konkrétní segmenty (střediska, zakázky, projekty,…)

  • v automatizaci zpracování dodavatelských faktur

Marcela Bartošová

garant pro modul Finance

Věděli jste, že...

s modulem IFS Finance zajišťuje výrobu např. i firma BONATRANS, a.s. a TOSHULIN, a.s. Výrobu měřící a regulační techniky s modulem zajišťuje i firma JSP a jako jeho největší přínos vnímá přehledné sledování nákladů a výnosů podniku.

Modul Finance poskytuje informace o hospodaření celého podniku. Řeší úlohy z oblasti základního i finančního účetnictví. Ke sledování správného průběhu hospodaření firmy slouží velké množství standardních i uživatelských sestav. Modul nabízí flexibilní analýzy likvidity, usnadňuje strategické řízení společnosti, fakturaci a platby. Mimo jiné umožňuje konsolidovat data z libovolného množství společností do jednoho místa, řídit plánování a sestavování rozpočtu, a nabízí jasný přehled o financích projektu v reálném čase. Pevný základ pro finanční analýzu a výkaznictví zajistí hlavní kniha.