Lidské zdroje

IFS Lidské zdroje vyhovuje požadavkům české legislativy, poskytuje předdefinované sestavy pro příslušné úřady a umožňuje uživatelsky vyhledat a kompilovat archivovaná data.

Tento modul vyniká zejména

  • v provázanosti na IFS (personalistika, docházka, výroba, projekty, finance)
  • v parametrickém nastavení způsobu výpočtu mezd, zadávání do budoucnosti
  • v uživatelských číselnících a definici specifických mzdových složek
Foto Romana Sedláčková

Romana Kotyk

garant pro modul Lidské zdroje

Věděli jste, že...

s modulem IFS Lidské zdroje řídí mzdy a personalistiku i firma LMC, lídr na trhu práce a vzdělávání, které tento modul výrazně usnadňuje zpracování mezd.

IFS Touch_apps

Modul IFS Lidské zdroje šetří čas a peníze racionální a efektivní správou lidských zdrojů a je schopen poskytovat rychlou a přesnou analýzu, nebo zajistit potřeby společnosti i zaměstnanců v oblasti kvalifikace a dalšího rozvoje. Tento modul je nezbytným předpokladem pro úspěšné strategické plánování.

Modul IFS Lidské zdroje obsahuje tyto komponenty - samoobslužný portál pro zaměstnance, cestovní náklady, projektové výkaznictví, čas a docházka, mzdové účetnictví, kurzy a školení, řízení lidského kapitálu a nábor pracovníků. Veškeré komponenty jsou přímo napojené na ERP systém IFS Applications a předávají si mezi sebou důležité informace.

IFS Lidské zdroje

Stažení brožury IFS Lidské zdroje