Servis a údržba

Modul údržba tvoří komplexní systém s vazbami na ostatní části aplikace, který poskytuje uživateli ucelený přehled o zařízeních, plánované i probíhající údržbě a pracovních objednávkách, a umožňuje mu pružně do systému zasahovat.

Tento modul vyniká zejména

  • v komplexním přehledu zařízení
  • v plánování preventivní údržby
  • v organizaci pracovních objednávek

Jan Pěnička

garant pro modul Servis a údržba

Věděli jste, že...

modul Servis a údržba využívá i společnost FARMAK, a.s. pro údržbu výrobních zařízení a zajištění metrologie.

V rámci modulu Servis a údržba lze detailně sledovat veškerá zařízení společnosti a v případě potřeby je řadit do struktur a organizačních celků. Modul obsahuje veškeré nástroje potřebné pro provádění údržby a servisu na těchto zařízeních. Na zařízeních je možno pomocí definovaných prací a vystavených pracovních objednávek provádět operativní údržbu poruch, stejně tak plánovat údržbu preventivní a prediktivní. Je také možno provádět servis na zařízeních umístěných u zákazníků nebo servis dodavatelským způsobem.

Modul umožňuje kvalitní přehled o předpokládaných plánovaných nákladech na údržbu, a během a po provedení údržby poskytuje podrobný strukturovaný přehled o nákladech na údržbu vynaložených.