Výroba

Modul Výroba v IFS Aplikacích je komplexním nástrojem, který poskytuje výrobním firmám rozsáhlou funkcionalitu pro evidenci a plánování výrobních procesů.

Tento modul vyniká zejména

  • v možnosti použít grafickou plánovací tabuli, která je nenahraditelným pomocníkem pro plánovače výroby

  • v přítomnosti úlohy Výrobní vizualizér, díky které se dají tvořit interaktivní pohledy na stav výroby v reálném čase

  • v použití DOP objednávek pro snazší evidenci složitých výrobků s velkým množstvím komponent

Lukáš Stránský

garant pro modul Výroba

Věděli jste, že...

s modulem Výroba řídí výrobní procesy např. firmy BONATRANS, SOPO, JSP, TOSHULIN, ZAT Příbram a jako jeho největší přínos vnímají lepší řízení průběžné doby výroby a jednodušší výrobní procesy.

IFS - ilustrační foto

Modul IFS Výroba nabízí rozsáhlé možnosti plánování, sledování a odvodů výroby pro různé typy výroby. Od jednoduché adresné či neadresné výroby na sklad Výrobními objednávkami, přes DOP objednávky pro složitější výrobky až po Dodávky na projekt pro opravdu detailní kumulaci informací ze všech částí systému.

Nejedná se o samostatně vyčleněný modul v rámci systému IFS Aplikací, ale o plně integrovanou součást, která má vazby do Projektového řízení, Logistiky, Distribuce, Financí, Jakosti a dalších modulů. Tato provázanost skrze celý systém IFS Aplikací eliminuje duplikaci, či přepisování důležitých informací a tím pádem i minimalizuje chybovost.

Zároveň jsou plně podporovány moderní způsoby plánování a vizualizace stavu výroby a to jak přes Grafickou plánovací tabuli, tak Výrobní vizualizér, který dokáže částečně zastoupit standardní uživatelsky definovatelná součást Lobby, která je využitelná nejen pro modul Výroby. Díky tomu může mít plánovač či vedoucí výroby souhrnné informace nejen o výrobě, ale i o navazujících oblastech jako jsou dodávky materiálu potřebného pro výrobu, či zmetkovitost.

Samozřejmostí je plná integrace s technickou přípravou výroby, tedy s modulem Engineering.

IFS Štíhlá výroba

Stažení brožury IFS Štíhlá výroba