Ukliďme Česko 2020

Stejně jako minulý rok, i letos na podzim, jsme se v ALTECu připojili k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“ a vydali se trochu zútulnit naše město. Ve spolupráci s odborem životního prostředí na MÚ Dvůr Králové jsme vybrali lokalitu od Tyršova koupaliště – podél železniční vlečky do Bezručovy ulice, kterou hojně využívají chodci, cyklisté i rodiny s dětmi. Naplnili jsme zde několik pytlů odpadu, zejména plechovek, plastů, ale také skleněných lahví a střepů, což cyklisté využívající tuto trasu určitě ocení. Poté jsme pokračovali okruhem přes Benešovo nábřeží zpět k naší firmě, kde byl úklid zakončen.

Poděkování patří všem zúčastněným, dále paní Ing. Šírkové z MÚ za zajištění pytlů a rukavic a také Technickým službám města za odvoz nasbíraného odpadu. Budeme doufat, že tato část města vydrží alespoň chvíli v čistém stavu, v jakém jsme ji opustili a to nejen z estetického hlediska, ale zejména proto, aby bylo bezpečné se tudy pohybovat.

Když takové akci přeje počasí a vládne dobrá nálada, dá se i úklid odpadků považovat za příjemně strávený čas, proto jsme odhodlaní tuto akci v budoucnu zopakovat.