Vytěžování dokumentů v SOPO s.r.o. šetří čas i náklady

Ve společnosti SOPO s.r.o. byla v letošním roce naimplementovaná a spuštěná funkcionalita vytěžování přijatých faktur. Společně se společností SOCOS IT s.r.o. jsme vytvořili řešení napojení systému DOCU-X OCR na systém IFS Applications, které zajišťuje automatizaci celého procesu zpracování přijaté faktury, kdy se pomocí DOCU-X OCR přijatá faktura oskenuje, a na základě získaných dat se faktura automaticky založí i v IFS, včetně připojení PDF dokumentu s oskenovanou fakturou.

Petr Přibyl, ředitel IT k tomu řekl:
„Zavedením DOCU_X OCR a jeho integrací s IFS Aplikací ve společnosti SOPO s.r.o. jsme výrazně zjednodušili a urychlili celý proces zadávání faktur do ERP systému. Díky automatizaci zpracování faktur nemusí pracovnice účtárny ručně zadávat faktury do IFS Aplikace. Celý proces se výrazně zkrátil o 75 % času. Automatické kontroly vytěžených dat podstatně snížily celkovou chybovost, zejména při řazení faktur.
Do budoucna připravujeme další využití systému DOCU-X např. pro zákaznické objednávky.“


Výhodou tohoto řešení je tedy především snížení nákladů, eliminace chyb při ručním zadávání dat, rychlé zadávání faktur (až o cca 75%), úspora více jak 100 dní v roce, možnost zobrazení přijatých faktur včetně jejich skenů na jednom místě.